Listopadowe gęsi

Listopad to miesiąc, w którym w Ujściu Warty można podziwiać spektakularne stada gęsi. Najpiękniej ptaki te prezentują się o wschodzie słońca.