Lodowe Ujście Warty Mróz skuł nadwarciańskie rozlewiska. Na lodowej tafli koncentrują się gęsi, prezentując swoje różnorodne ubarwienie nóg – pomarańczowe u gęsi zbożowych i białoczelnych, różowe u gęgaw. Pośród kilkutysięcznych […]