Lodowe Ujście Warty

Mróz skuł nadwarciańskie rozlewiska. Na lodowej tafli koncentrują się gęsi, prezentując swoje różnorodne ubarwienie nóg – pomarańczowe u gęsi zbożowych i białoczelnych, różowe u gęgaw. Pośród kilkutysięcznych stad można dostrzec również bernikle białolice czy nawet gęś krótkodziobą. Nie brakuje również stałych zimowych bywalców – łabędzi krzykliwych. W mroźnym powietrzu wspaniale niesie się ich piękny głos. Czyż Ujście Warty nie jest magiczne również zimą?